Danh mục

Ổ cắm

78.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 2D2S32 (3mx2lõi)

1 công tắc; 4 ổ cắm; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

92.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 2D2S52 (5mx2lõi)

1 công tắc; 4 ổ cắm; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

89.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3D32N (3mx2lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm đa năng; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

89.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3D3S32 (3mx2lõi)

1 công tắc; 6 ổ cắm; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

102.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3D3S52 (5mx2lõi)

1 công tắc; 6 ổ cắm; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

96.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3D52N (5mx2lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm đa năng; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

68.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3S3 (3mx2lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

77.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3S5 (5mx2lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

42.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3TC3-2 (3mx2lõi)

Không công tắc; 3 ổ cắm; dây 3m; không bảo vệ quá tải bằng CB

51.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3TC5-2 (5mx2lõi)

Không công tắc; 3 ổ cắm; dây 5m; không bảo vệ quá tải bằng CB

54.000 vnđ

Còn hàng (0)
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi

Ổ cắm Lioa 3TS3-2 (3mx2 lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm; dây 3m; không bảo vệ quá tải bằng CB

63.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 3TS5-2 (5mx2 lõi)

1 công tắc; 3 ổ cắm; dây 5m; không bảo vệ quá tải bằng CB

94.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4D32N (3mx2lõi)

1 công tắc; 4 ổ cắm đa năng; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

109.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4D52N (5mx2lõi)

1 công tắc; 4 ổ cắm đa năng; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

123.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4D6S32 (3mx2lõi)

1 công tắc; 10 ổ cắm; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

139.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4D6S52 (5mx2lõi)

1 công tắc; 10 ổ cắm; dây 5m; có bảo vệ quá tải bằng CB

125.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4DOF32N (3mx2lõi)

4 công tắc; 4 ổ cắm đa năng; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB

70.000 vnđ

Còn hàng (0)

Ổ cắm Lioa 4S3 (3mx2lõi)

1 công tắc; 4 ổ cắm; dây 3m; có bảo vệ quá tải bằng CB
Hiển thị 1 đến 18 trong 39 (3 Trang)
Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức