Danh mục

Thành viên

I. Lợi ích của thành viên

1. Viết đánh giá và đánh giá bằng sao về hàng hoá trên www.bongvang.com 

2. Lưu sản phẩm trên www.bongvang.com vào mục "Mặt hàng yêu thích"

3. Đặt hàng online trên www.bongvang.com nhanh hơn

4. Được tích điểm 1% giá trị đơn hàng khi mua hàng của BỐNG VÀNG

5. Được chiết khấu 5% giá trị đơn hàng khi mua hàng của BỐNG VÀNG tại các ngày lễ của năm

6. Được chiết khấu 10% giá trị đơn hàng khi mua hàng của BỐNG VÀNG tại ngày sinh nhật của thành viên

II. Đăng ký thành viên

1. Vào www.bongvang.com rồi nhấp chuột vào biểu tượng 9 ô vuông ở bên phải phía trên , tiếp tục nhập vào "Đăng ký", rồi tiến hành việc đăng ký.

2. Số điện thoại, email đăng ký không được trùng với người đã đăng ký trước đó

3. Số điện thoại, email phải tồn tại thật và là thuộc sở hữu của người đăng ký

4. Họ và tên, ngày sinh nhật phải là của đúng người đăng ký

III. Xác minh và xử lý vi phạm

1. BỐNG VÀNG có quyền xác minh tính trung thực về thông tin mà thành viên đã đăng ký thông qua số điện thoại, email, giấy tờ tuỳ thân...khi khách hàng muốn được hưởng các ưu đãi theo các khoản 4, 5, 6 mục I ở trên

2. Nếu việc đăng ký thành viên là không trung thực về thông tin thì BỐNG VÀNG không thừa nhận thành viên đó và các ưu đãi theo các khoản 4, 5, 6 mục I ở trên khách hàng không được hưởng. Khách hàng muốn được hưởng các ưu đãi tại mục I ở trên phải đăng ký lại.

IV. Đồng ý

1. Khi khách hàng tham gia đăng ký thành viên của BỐNG VÀNG là mặc nhiên thừa nhận những điều khoản BỐNG VÀNG đã đặt ra và sẽ sửa đổi sau này là đúng

2. Việc đặt ra, sửa đổi những điều khoản của BỐNG VÀNG là không phải thoả thuận hay báo trước với các thành viên

Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức