Danh mục

Đặt hàng online

       Đặt hàng online trên www.bongvang.com là điều đơn giản, tiện lợi. Việc đặt hàng được thực hiện như sau:

I. Bước 1: truy cập vào www.bongvang.com sau đó chọn hàng cần mua cho vào giỏ hàng bằng cách click vào biểu tượng giỏ hàng ở sản phẩm cần mua

II. Bước 2: Click vào giỏ hàng ở góc bên phải phía trên để tiến hành việc đặt hàng

1. Nếu cần mua thêm mặt hàng khác thì click vào "Tìm thêm hàng"

2. Chọn số lượng hàng đã chọn và loại bỏ những hàng không cần thiết

3. Điền thông tin đặt hàng

4. Chọn "xác nhận" để hoàn tất việc đặt hoặc chọn "Huỷ bỏ" để huỷ việc đặt hàng

Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức