Danh mục

Nhận diện thương hiệu

     BỐNG VÀNG là thương hiệu không gắn với cá nhân nào mà gắn với biểu tượng logo, website, triết lý kinh doanh...

     Màu sắc mà BỐNG VÀNG sử dụng chủ đạo là màu xanh lá (Green) cho logo, website...trên nền màu trắng

     Triết lý kinh doanh của BỐNG VÀNG là "Hướng tới sự hoàn hảo", sự hoàn hảo mà BỐNG VÀNG hướng tới ở đây là: chất lượng sản phẩm; giá bán sản phẩm; dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để có được sự tổng hoà tốt nhất những điều ở trên

     Logo của BỐNG VÀNG:

1. Toàn bộ là màu xanh lá (Green) trên nền màu trắng

2. Được thiết kế tuân theo tỉ lệ vàng. Tỉ lệ đẹp nhất về hình học

3. Logo là tập hợp của hình học, hình cách điệu, chữ cái, từ

4. Cấu tạo của logo như sau: 

- Logo được giới hạn bằng 1 đường tròn

- Chữ "B" có trục trùng với đường kính của đường tròn

- Bên trái chữ "B" có từ "BỐNG", bên phải chữ "B" có từ "VÀNG"

- Phía dưới từ "BỐNG" và từ "VÀNG" có hình hai bàn tay cách điệu đưa lên như đỡ lấy, hứng lấy từ "BỐNG" và từ "VÀNG" thể hiện sự nâng niu, trân trọng

     Trên facebook BỐNG VÀNG còn có "BỐNG VÀNG page" - là trang truyền thông; "BỐNG VÀNG group" - là nhóm công khai; "BỐNG VÀNG beautiful" - là cuộc thi do BỐNG VÀNG tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm cái đẹp của bể thuỷ sinh, vẻ đẹp của cá cảnh...

     Thương hiệu "BỐNG VÀNG", Triết lý kinh doanh "Hướng tới sự hoàn hảo", logo, "BỐNG VÀNG page", "BỐNG VÀNG group", "BỐNG VÀNG beautiful" đều do người sáng lập lên thương hiệu BỐNG VÀNG tạo ra.

Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức