Danh mục

Tem, nhãn

     Tất cả các tem, nhãn của BỐNG VÀNG đều có logo của BỐNG VÀNG

     Tem, nhãn của BỐNG VÀNG có hai loại là tem, nhãn thường và tem, nhãn rách

     Tất cả sản phẩm do BỐNG VÀNG bán ra khi sản phẩm đó phải bảo hành thì sẽ phải được dán tem bảo hành cho từng bộ phận cần phải bảo hành

     Những sản phẩm cần niêm phong sẽ được dán tem niêm phong;

     Những sản phẩm khác sẽ được dán tem để nhận diện sản phẩm đó do thương hiệu BỐNG VÀNG bán ra.

Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức